top of page

O nas

Żłobek w Henrykowie  to miejsce wyjątkowe, bo przygotowane dla tak niezwykłych istot, jakimi są dzieci. Miejsce, które jest nie tylko przestrzenią do zabawy, ale także wszechstronnego rozwoju, aby dziecko kończyło edukację w żłobku szczęśliwe, bogate
w doświadczenia, wrażliwe na drugiego człowieka oraz piękno otaczającego świata, gotowe zmieniać świat na lepsze.

Żłobek mieści się w nowym budynku w przestronnych i barwnej sali dostosowanej do zabaw i zajęć dydaktycznych. Sala zabaw jest zarazem salą do leżakowania (leżaki będą rozkładane na czas spoczynku dzieci). Sala ta jest wyposażona w meble i różnorodne zestawy zabawek edukacyjnych stwarzających warunki do prawidłowego rozwoju dziecka oraz w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. W ramach funkcjonowania żłobka, dzieci zostaną zdiagnozowane logopedycznie i poddane ew. działaniom naprawczym w zakresie mowy na zajęciach logopedycznych w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Dzieci mają możliwość wychodzenia na powietrze na ogrodzony teren, gdzie mogą korzystać z placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Plac zabaw wyposażony jest w duże i małe atestowane zabawki ogrodowe przeznaczone dla dzieci do lat 3.

Wyżywienie jest realizowane w ramach własnej stołówki. W czasie pobytu w żłobku zostanie zapewnione dzieciom odpowiednie do wieku i stanu zdrowia wyżywienie zgodne z zasadami i normami dietetyki. Wyżywienie jest przygotowywane na miejscu zgodnie z wymogami sanitarnymi w stołówce.

Żłobek działa od poniedziałku do piątku, 10,5 godziny dziennie (od 6:30 do 17:00), co pozwoli rodzicom na dojazd i powrót z pracy. Godziny są dostosowane do potrzeb rodziców. Wszelkie informacje, takie jak cele i zadania opieki, warunki przyjmowania dzieci, zasady pobytu i wyżywienia są szczegółowo opisanie w Statucie Żłobka oraz w Regulaminie organizacyjnym określającym zasady funkcjonowania żłobka, prawa i obowiązki opiekunów, rodzica i dziecka.

 

Organ prowadzący zapewni dzieciom odpowiednie warunki higieny i opieki.

Nadchodzące wydarzenia:

Już wkrótce!

Bez tytułu_edited.png
bottom of page